notes 0

Księgarnia internetowa Molier, książki, ebook


Szukaj

Reklama
Regulamin księgarni internetowej Molier.pl

 I. INFORMACJE OGÓLNE
 
 1. Księgarnia internetowa Molier.pl, działająca pod adresem www.molier.pl jest serwisem  zamawiania książek prowadzonym przez firmę:
 
 The Volker Company

ul. Dietla 50,

31-039 Kraków
NIP 634-233-86-04

2. Księgarnia prowadzi sprzedaż książek drukowanych oraz elektronicznych (e-booków i audiobooków). Pod pojęciami: ebooki i audiobooki należy rozumieć książki cyfrowe w postaci plików komputerowych, odpowiedniki publikacji w tradycyjnych formach (papier, CD, itp.).

 

II. SPRZEDAŻ WYSYŁKOWA KSIĄŻEK DRUKOWANYCH

1. Wysyłkę książek drukowanych realizujemy maksymalnie w ciągu pięciu dni roboczych od daty potwierdzenia zamówienia.

2. Realizacja zamówienie jest możliwa pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

3. Wszystkie przesyłki krajowe wysyłane są listami poleconymi priorytetowymi, paczkami priorytetowymi przez Pocztę Polską S. A. lub firmy kurierskie. Przesyłki zagraniczne wysyłane są paczkami priorytetowymi.

4. Księgarnia zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku gdy przepisy kraju do którego ma być wysłana przesyłka nie pozwalają na jej dostarczenie.

 

III. SPRZEDAŻ KSIĄŻEK ELEKTRONICZNYCH 

1. Księgarnia zapewnia dostęp do zakupionych książek za pośrednictwem sieci Internet.

2. Dostęp jest przydzielony zaraz po otrzymaniu przez Księgarnię potwierdzenia dokonania zapłaty.

3. Aby pobrać plik z książką w wersji elektronicznej (MP3, PDF) należy zalogować się do swojego konta.

III. ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę serwisu www.molier.pl.

2. Zamówienia towarów na stronie www.molier.pl mogą składać wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

3. Złożenie zamówienia polega na wskazaniu towarów znajdujących się w asortymencie www.molier.pl, dodaniu ich do koszyka, wybraniu formy płatności oraz zatwierdzeniu zamówienia.

4. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

5. Prawidłowo złożone zamówienie potwierdzane jest wiadomością na adres e-mail wskazany przez użytkownika lub telefonicznie.

6. Zamówienia są przyjmowane 24 godziny na dobę przez cały rok

 7. Zamawiający informowani są o statusie zamówienia (zmianie statusu zamówienia) za pośrednictwem panelu użytkownika oraz pocztą elektroniczną.

9. W przypadku braku towaru w magazynie, przesyłka może być przygotowana i wysłana przez inny podmiot, z którym współpracuje sklep molier.pl. Sytuacja taka nie wpłynie na wartość złożonego zamówienia.

10. Do każdego zrealizowanego zamówienia dołączana jest faktura VAT lub paragon.

 

IV. CENY TOWARÓW

1. Ceny towarów podanych na stronie  www.molier.pl przy każdym towarze są cenami brutto  obowiązującymi w chwili składania zamówienia i są podane w złotych polskich.

2. Księgarnia zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.

 

V. REKLAMACJE

 1. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane na bieżąco zgodnie z przepisami oraz zasadami obowiązującymi w księgarni.

2. Warunkiem koniecznym rozpoczęcia procedury reklamacji jest okazanie dowodu zakupu – faktura, bądź paragon.

 

VI. DANE OSOBOWE

1. Rejestrując się w księgarni internetowej Molier.pl Klient wyraża jednocześnie zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie w księgarni oraz na ich przetwarzanie do celów realizacji zamówienia.

2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883). Zgodne z ww. Ustawą, Klienci księgarni mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, modyfikowaniu oraz usunięcia).

 

VII.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. www.molier.pl nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie zamówienia z przyczyn technicznych (wadliwe działanie sieci).
2. www.molier.pl nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia dokonywane przez osoby trzecie wykorzystujące adres e-mail , login oraz hasło Użytkownika bez jego wiedzy.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie:
- obowiązujące przepisy Kodeksu Cywilnego
- ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny

- ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej

4. Serwis Internetowy www.molier.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków i Zasad obowiązują od daty opublikowania ich na stronie http:// www.molier.pl

5.  Sądem właściwym dla rozpatrywania wszelkich sporów jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.

6. Regulamin może ulec zmianie.


Strona głównaStrona główna

Koszyk  

(pusty)
Reklama

gg